توسط hamedrashvand ۲ خرداد ۱۴۰۰ در برندینگ, مجله

بیلبورد پل عابر خیابان سروش در اصفهان

بیلبورد در اصفهان

کد:  Esf ۱۲۴
نام بیلبورد:  بیلبورد خیابان سروش
ابعاد: ۳۶ متر مربع ( ۳× ۱۲)
تیپ:  افقی
جهت دید: جنوب به شمال
شهر: اصفهان
آدرس:  خیابان سروش ، جنوب به شمال

یک دیدگاه بنویسید.