توسط hamedrashvand ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ در برندینگ, مجله

طراحی لوگو مونوگرام(کابینت ترمولند)

نقش و نگاری که از طریق هم پوشانی یا ترکیب دو یا چند حرف برای شکل دهی یک نماد ساخته می شود مونوگرام نام دارد.یعنی زمانی که حرف اول یک کلمه برای طراحی لوگو استفاده می شود، آن لوگو در قالب مونوگرام طراحی شده است.

بعنوان مثال لوگوی زیر در قالب مونو گرام حرف اختصاری لاتین  TLC شرکت ترمولند Termoland cabinet + ترکیب خطوط مستقیم و منحنی برای ترکیب زیبا تر و نشان دادن چوب برش خورده و استفاده آن در محصولات + استفاده از شاخ و برگ به دلیل طبیعی بودن محصول .

photo_2017-10-18_15-48-01

photo_2017-10-18_15-47-56

تلفن پذیرش آگهی:۶۱۰ ۳۳ ۳۶۶-۰۳۱

یک دیدگاه بنویسید.