توسط hamedrashvand ۲۳ فروردین ۱۴۰۰ در مجله

مدلسازی محصول ابزار حمایتی در فرآیند طراحی و توسعه محصولات

نقش مدلسازی صنعتی در فرآیند طراحی و توسعه محصولات

مدلسازی محصول ابزار دقیق و یک روش مؤثر برای بررسی جریان های سیال برای طراحی مهندسی هستند. برای بهینه سازی و همچنین طراحی تجهیزات و فرایندها، مدل های دیجیتالی غالباً با مدل های محاسباتی سیال دینامیک همراه هستند. نقش مدلسازی محصول در فرآیند طراحی و توسعه محصولات بسیار حائز اهمیت است. به خصوص در عصری که ارتباطات و دیجیتال حرف اول را می زند.
کارشناسان پیشنهاد می کنند که از طریق فرایند خدمات مدلسازی محصول، تولید کنندگان می توانند هر بار که از یک محصول استفاده می کنن، تجربه ای بسیار رضایت بخشی را اختیار مشتریان خود قرار دهند.

یک دیدگاه بنویسید.